Viemärikuvaus2018-05-09T11:59:28+00:00

Viemärikuvaus

Viemärikuvaus on edullinen ja tehokas keino kuntotutkimuksen tekemiseen. Se soveltuu erinomaisesti niin tavallisten viemäreiden ja sadevesiputkistojen kuin salaojien, ilmanvaihtokanavien ja prosessiputkien kunnon kartoittamiseen. Viemärikuvauksessa ei yleensä tarvitse tehdä ylimääräisiä reikiä, sillä kamera voidaan viedä putkistoon esimerkiksi kaivosta, viemäristä, tarkistusluukusta tai wc-pöntöstä.

Milloin viemärikuvaus on ajankohtaista

Viemärikuvaus kannattaa myös uudiskohteissa. Uuden talon viemärit samoin kuin saneerauskohteiden uudet viemärilinjat on järkevää tarkastuttaa ennen käyttöön ottoa. Tällöin voidaan varmistaa, että saumat ovat asianmukaisessa kunnossa eikä putkistossa ole jo alkujaan halkeamia. Näin vältytään myöhemmiltä ongelmilta muun muassa takuu- ja vastuuasioiden suhteen.

Valurautaviemärin keskimääräinen käyttöikä on noin 30–40 vuotta. Usein putket ovat vielä piilossa rakenteiden sisällä. Mitä vanhempi viemäriputkisto on, sitä suuremmaksi kasvaa myös sen puhkeamisriski. Varmin tapa kartoittaa putkiston kunto onkin viemärikuvaus. Kuvausmateriaalia voidaan käyttää apuna viemäriputkiston kuntotutkimuksen yhteydessä sekä saneeraustarpeen arvioinnissa. Viemärikuvaus kannattaakin tehdä, jos putkisto on jo iäkäs, vaikkei ongelmia vielä olisikaan ilmennyt. Kuvauksella voi säästää huomattavat remonttikustannukset, kun remonttia ei mitoiteta yli todellisten tarpeiden.

Viemärikuvaus kannattaa tehdä, jos putkisto on jo iäkäs, vaikkei ongelmia vielä olisikaan ilmennyt.

Salaojien kuvaus kannattaa niin uusissa kuin vanhoissa kohteissa!

Toimivat salaojat auttavat kosteudenhallinnassa. Salaojien avulla pyritään varmistamaan rakennuspohjan ja rakennuksen perustuksien pysyminen kuivina. Siksi salaojat tulisi tarkistaa vuosittain ja verkosto on syytä huoltaa kokonaisuudessaan 5-10 vuoden välein. Mikäli salaojat pääsevät tukkeutumaan tai eivät muuten toimi kunnolla vaarana on, että vesi ja kosteus pääsevät nousemaan rakenteisiin. Merkkeinä tästä voivat olla mm. pinnoitevauriot sekä läiskät seinä- tai lattiapinnoissa. Pahimmillaan vesi näkyy selvänä vuotona kellaritilassa. Niin pitkään ei ole syytä kuitenkaan odottaa, sillä toisinaan rakenteiden kostumisen oireena voi olla vain sen aiheuttama tunkkainen haju.

Salaojaverkoston säännöllinen tarkastus ja huolto kannattavat. Salaojaputkistoon ja tarkastuskaivoihin kertyvä liete ja maa-aines sekä roskat voivat tukkia putket. Myös salaojan purkupää voi mennä tukkoon. Viemärikuvaus kannattaa siksi tehdä aina jos salaojaverkoston toiminnassa ilmenee ongelmia.

Tsaari Oy tekee viemärikuvausta alueella Helsinki, Vantaa, Espoo sekä muulla Uudellamaalla. Viemärikuvaus voidaan tehdä jo uudisrakennuksen jälkeen ja varmistaa siten salaojaputkiston kunto ja toimivuus. Saneerauksen yhteydessä kannattaa kartoittaa putkistosta korjausta vaativat kohdat. Toisissa kohteissa viemärikuvaus on ainoa mahdollinen keino tehdä kuntokartoitus. Kuvaamalla saadaan putkisto tai salaojat tarkistettua ja paikannettua tukokset sekä mahdolliset halkeamat. Näin putkisto voidaan huoltaa asianmukaisesti kuntoon ja vältytään isommilta vahingoilta sekä kuluilta.

Pyydä tarjous!